Topical-Kutsal Kitap ve Xabze
Topical-Onlinekilise
Topical-Tarih
Topical-Söyleşiler
Topical-Videolar
Topical-Sanat
Topical-KiliseAdres
Topical-Bible
previous arrow
next arrow
Topical-Kutsal Kitap ve Xabze
Topical-Onlinekilise
Topical-Tarih
Topical-Söyleşiler
Topical-Videolar
Topical-Sanat
Topical-KiliseAdres
Topical-Bible
previous arrow
next arrow
Shadow
“Babalarımız bizi kısa bir süre için, uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı, kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor.”
(İbraniler 12:10)
Tanrı bizi çocukları gibi sever. Bizi sabırla, kızmadan eğitir ve öğretir. (Yuhanna 6:45, 1. Selanikliler 4:9)

A D Y G H E B Z E      B İ B L E